ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתפט

ב"ה, ט"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' סיון, בו כותב אודות הצעת נכבדות ושהיא יראת שמים וכו'.

ובמ"ש אודות החילוק בגיל, אין זה נוגע בנדון דידן כלל וכלל.

ובמ"ש שאין לו הרגש וכו', עליו לבחון השינוי שחל בין פעם הראשונה שנפגשו ולאחר כמה פעמים שנפגשו, ובאם חלה הזזה לקירוב, הרי זה נותן מקום לומר, שיגדל השינוי הלוך וטוב.

והשם יתברך המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, ינחהו בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר