ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקב

ב"ה, כ"ג סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מעש"ק בהעלותך.

ויהי רצון אשר מתאים לתאריך מכתבו בפרשת השבוע בה נאמר, דבר אל אהרן גו' בהעלותך את הנרות, ופירשו רז"ל עד שתהא שלהבת עולה מאלי'.

הנה ימלא גם הוא תפקידו (שכאו"א מבנ"י הוא חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש) באופנו, להדליק נר ה' נשמת אדם בבנ"י שבא עמהם במגע, פעם אחר פעם, עד שתהא שלהבת עולה מאלי'.

ו'תתקב

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 455. נוסח דומה נכתב לכמה.

פרשת השבוע: ראה גם לעיל אגרת ו'תתצב.