ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקמו

ב"ה, כ"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ח תמוז, בו כותב הסברא לבקר בהמקום למנוחה אשר בסביבות אנטווערפען, וכן לשהות עוד באנטווערפען בשביל להמשיך ולגמור מלאכת בקורו מאז.

ונכון הדבר, וכבר מלתי אמורה, שלפעמים הכי קרובות, במקומות מנוחה (קור ארט) יש לפעול יותר מאשר במקום דירת האנשים, הן בהנוגע צו קלייבען גשמיות וכן בהנוגע צו זייען רוחניות, כי שם פנוים הם יותר ואדרבה שמחים לחדשות ופנים חדשות, וכמה ענינים בביתם ומסחרם, שאין מבלבלים במקום המנוחה.

ויהי רצון שבין המצרים אלו נזכה בעגלא דידן שיהפכו לששון ולשמחה ולקיום היעוד דנחלה בלי מצרים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.