ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקנב

ב"ה, כ"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר פנחס שי' הכהן פלאי

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בטח יודע כ' כי אינני משתתף במשאלים במכ"ע.

הנני משתמש בהזדמנות זו להביע סיפוק הרוחני שהי' לי כשבקרני בעתו הרב דולגין שי' מלוס אנג'לס והוא שם במחנה בראנדייס, וסיפר לי על דבר ההשפעה הטובה שהיתה לכ' שם ועד כמה נתרשמו מביקורו. לכן תקותי שכ' עומד בקישור עם המושפעים, ובפרט אשר כל צעיר הוא משפיע בכוח וברי הוא אשר יהי' בונה בית בישראל, ולכן כל הטבה בעניניו כעת נכפלת כמה פעמים ככה בעתיד.

לפלא אשר דוקא בחוברת פא"פ מיום ו' ערב י"ב-י"ג תמוז, ימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר פרשת הימים ההם בטח ידועה לכ', נעדר בה זכרון הימים האלה. והרי בטח רבים מהקוראים מעונינים במאורעות כאלו שרישומם ניכר עד היום, ויש מקום לומר ג"כ שאדרבה, אלו אשר לעת עתה עדין אינם מתענינים בענינים כאלו, הרי בשבילם ההודעה עד"ז חשובה יותר, וכידוע המשל מחולה שאינו מכיר בחליו, שמצבו אנוש עי"ז יותר.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

נעם לי לראות את חותנו שי' בהתועדות די"ג תמוז, ובטח מסר לכ' פ"ש ממני.