ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ו

ב"ה, י"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו שואל דעתי בהנוגע לסדר לימודו בעתיד הקרוב.

וידועה דעתי מפורטה ומיוסדת מאז, שעל כאו"א מבחורים ואברכים במדינה זו, להקדיש איזה שנים לכה"פ ללמוד תורתנו הק' מבלי לימודי חול להבדיל, וכיון שכנראה ממכתבו עד עתה למד תמיד בערבוביא, הרי דעתי ברורה ע"פ הנ"ל, שכנ"ל יסדר לימודו בעתיד באופן שלכה"פ ב' וג' שנים יהי' זמנו מוקדש ללימוד התורה בהתמדה ושקידה מבלי לימודים אחרים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול לאחרי תפלת הבקר, יאמר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר