ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'סח

ב"ה, יו"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולכתבו בצער ע"ד יחס פלוני ופלוני לענינים דתיים, אף שצריך הי' להיות בהיפך וכו', - הנה כנראה שזהו אחד מהענינים שלא חל בהם שינוי משנים שעברו וגם מהדור שלפני דורנו ושלפניו, וכידוע מסיפורי העסקנים בימים ההם, ואף שמובן שזוהי רק חצי נחמה ואפשר עוד פחות מזה, הנה מאידך גיסא כמו שסו"ס דידן נצח אז בעבר, בודאי שכן יהי' גם עתה, אף שחבל שצריך לנצל כחות בהנ"ל (מלחמה בהרע) בה בשעה שהיו יכולים בכחות אלו ובמרץ זה לפעול בהקו דועשה טוב...

בברכת הצלחה רבה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה שמחה וטוב לבב.