ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שג

ב"ה, י"ט אייר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח והרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו'

מו"ה ישראל זוסמן שי'

שלום וברכה!

... להערתו בזח"ג נא, א דגחזי יש לו חלק לעוה"ב - כ"כ בניצוצי זוהר שם שהוא ע"פ דורשי רשומות (סנה' קד, סע"ב).

ז'שג

מו"ה ישראל זוסמן: דבורץ. כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תסד, ובהנסמן בהערות שם.