ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שס

ב"ה, י"א תמוז, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת בתי ספר למלאכה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח היום:

תהא הנחת אבן הפינה בחג הגאולה בשעה מוצלחת, ויצליחו המנדבים

והמשתדלים ויזכו להשתתף בקרוב בגמר הבנין ובתכנית מורחבת ומתוך שמחה. בברכה

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו, ומחכים לבשו"ט.

בכבוד ובברכת חג הגאולה

מזכיר