ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תו

ב"ה, כ"א מנ"א תש'כ

ברוקלין

שלום וברכה!

... לשאלתו למה בסידור חב"ד אין מוזכרים תפלות שמצוים באיזהו ספרים.

ידוע אשר רבנו הזקן יסד הנוסח חב"ד שיהי' שוה לכל נפש וכמבואר בשער הכולל להרב א.ד. לאוואוט, ומפורסם והובא בו רק הענינים והתפלות ששוים לכל. משא"כ אלו ששייכים למקובלים ויחידי סגולה.

מן הסתם יש לו קביעות לימוד בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובהוספה ביום הש"ק אשר קדש הוא לה'.

בשאלת הכשרות שכותבה - יפנה לרב מורה הוראה בסביבתו.