ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תיג

ב"ה, אדר"ח אלול, תש"כ

ברוקלין.

מר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

נעם לי להוודע מהאברכים שי' הנוסעים במדינה בשליחות המל"ח (מרכז לעניני חינוך) שביקרו גם במחנו בורלינגטאן ובביתו, ומסרו לי תשורתו הספר תולדות הרב מליאדי בצירוף פ"ש. ות"ח.

ותקותי חזקה ובפרט ע"פ תוכן השיחה שהיתה בינותם, שלא רק זוכר הוא גזע צור מחצבתו, אלא שגם אורח חייו הוא מתאים לזה, וחשיבות מיוחדת לזה בשנים אלו בפרט כיון שכל או"א מאתנו הוא אוד מוצל מאש וביחוד בנוגע לחוגים שומרי תורה ומצוה אשר בהם פגעה יד ה' ל"ע ול"ע והוו רובם של אחב"י אשר מסרו נפשם על קדושת השם בשנים האחרונות שנות המלחמה האיומה דשנת ת"ש-תש"ד, והרי דוקא בשנים הכי אחרונות אלו נרגשת התעוררות חזקה דבני ארצוה"ב לשיבה אל המקורות דתורתנו ומצותי' ובפרט בין בני הנוער, שלכן כל פעולה בזה ועאכו"כ דוגמא חי' עלולה להביא תוצאות חשובות וגדולות וגם בכמות, וכמובן ינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בהתענינות מיוחדה שמעתי מהאברכים שי' אשר באה לו בירושה מנורה של רבנו הזקן לפי דבריו, ותודתי נתונה מראש אם יודיעני נכונות הדברים האלה אופן השתלשלות המנורה וכו' וגם אם יש ברשותו כתבי יד וכיו"ב מהשייך לרבנו הזקן או ליו"ח, ובכגון דא כל המפרט הרי זה משובח.

בכבוד ובברכה לכתיבה וחתימה טובה.

ז'תיג

שניאור זלמן: שפירא, בורלינגטאן.