ספריית חב"ד ליובאוויטש

ער

ב"ה ז' תמוז תש"ז

ברוקלין

הנכבד והנעלה אי"א עוסק בצרכי צבור

באמונה וכו'

מוה"ר אברהם דוב שי'

שלום וברכה!

בשמחה אודיעו אשר, ת"ל, באה אמי מורתי שליט"א הנה שלום.

ובהזדמנות זו, אביע לו תודה חמה עוד הפעם, בשם אמי שליט"א ובשמי אני, על השתתפותו בהשגת הויזא ועזרתו בזה. וביחוד על עשותו כל זה בחפץ לב ובזריזות ולפעמים גדול אופן העשי' עוד יותר מהמעשה עצמה, וכידוע מרז"ל בזה.

החותם בהבעת תודה מקול"ע ואיווי כל טוב לו ולכל ב"ב שיחיו.

ער

מהעתק המזכירות.

מוה"ר אברהם דוב: קרעמער.