ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפב

ב"ה, יד מנחם אב תש"ז

כבוד ידידנו הנכבד והנעלה הוו"ח אי"א נו"מ

וכו' הרה"ח

ר"מ זאב שי' גרינגלאס

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב להאחים דאלפון שי' ובאשר כב' הי' הממוצע בענין, שולח אני המכתב אליו בבקשה למוסרו להנ"ל.

מצרף אני בגליון מיוחד גם משל למה שכתבתי להם. אבל משום שחושש אני פן משום טרדות בעסקיהם אין להאריך יותר מדי השמטתי חלק זה מהמכתב. ובאם ימצא לנכון שאע"פ כן כדאי שיקראו זה הרשות בידו לצרפו למכתב כהוספה, ובאם לאו ישאר זה בידו ויחזירנו לי.

שולחים אנו עבורו ועבורם בחבילה מיוחדת 5 ספרים מכורכים, עבור כל אחד מהאחים שיחיו. ובאם נחוצים עוד נא להודיענו.

המחיר של הדפסת הספר של חלקם עלה לסך יותר מאלף שקל ובודאי ישתדל שישלימו את הכל והעיקר שגם יקדימו בזה, כי המצב שלנו ידוע לו כבר ממכתב המל"ח הקודם.

ואגב בטח ישתדל למלא את הבטחתו הנושנת לסלק את החוב, ועכ"פ ישלח תיכף את רובו דמינכר.

באיווי כט"ס ובברכת לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

רפב

מצילום האגרת.

כבוד.. גרינגלאס: ארות נוספות אליו - לעיל קע, ובהנסמן בהערות שם.

מוסג"פ כמתב: שלפנ"ז.