ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפד

ב"ה, ט"ו באב, תש"ז

כבוד הנהלת ביה"ס בואסי, צרפת

שלום וברכה!

קורת רוח מיוחדת היתה לי מבקורי בביה"ס ושיחתי עם ההנהלה, המורים והתלמידים שי'.

למזכרת ביקורי ולאות הצטיינות התלמידים הנזכרים להלן, נשלחה חבילת ספרים שיצאו לאור ע"י מחלקת הוצאת ספרים שע"י המרכז לעניני חנוך, לחלק בתור פרסים לתלמידים: פארטנאי, ג. רפקובסקא, נ. קליינער, י. ליפסקער, ש. איזנברג, מ. בלק, ס. לסר, ה. בוירסקא, ל.

בברכת הצלחה מרובה,

הרב מנחם מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

רפד

מהעתק המזכירות.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.