ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפה

ב"ה, ט"ו באב, תש"ז

כבוד הנהלת ביה"ס עראני, צרפת

שלום וברכה!

קורת [רוח] מיוחדת היתה לי מבקורי בביה"ס ושיחתי עם ההנהלה, המורים והתלמידים שי'.

למזכרת ביקורי ולאות הצטיינות התלמידים הנזכרים להלן נשלחה חבילת ספרים שיצאו לאור ע"י מחלקת הוצאת ספרים שע"י המרכז לעניני חנוך לחלק בתור פרסים לתלמידים: קולבערג, מ. שילער, ה. קליינער, ר. ריכטער, ש. זילברג, ע. ווייספיש, א. סקורסקי, ל. אברמוביץ, י. הולצמן, י.

בברכת הצלחה מרובה,

הרב מנחם מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

רפה

מהעתק המזכירות.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.