ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכא

ב"ה ט"ז טבת, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ חו"ב וכו'

מהור"נ שי' נעמאנאוו

שלום וברכה!

הרב חיים נ. שי' דענבורג הכניס כאן מאתיים ע"ח מה, שלפי דבריו, נתן כת"ר כזה לדודתו מרת העניא דענבורג. ובטח יודיענו מה לעשות בזה.

אולי ידוע לו ממי שנמצא אצלו משיחות אדנ"ע (שלא נכללו בספר תורת שלום) וכן מ"מ ספורים והערות על התניא מזקני החסידים ובפרט ר"י קיידאנער והר"ש גרונם?

מוסג"פ קונטרס ליט"כ.

באיווי כט"ס ופ"ש.

מ. שניאורסאהן

שכא

מצילום האגרת.

הרה"ח.. נעמאנאוו: אגרות נוספות אליו - לעיל רצא. לקמן שלח. שנג. שעז.