ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמ

ב"ה, ח' אדר שני, תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ הרה"ח הר"ד

שי'

שלום וברכה!

מכתבי עם תמונת השערים וסיום הפס"ד - בטח קיבל. ומצפה אני למענה מפורט ממנו.

ובזה באתי לשלח להם המאמר לפורים שהו"ל זה עתה, ובטח יזכו בו את הרבים.

בברכת פורים שמח וטוב לב.

מ. שניאורסאהן

שמ

מצילום האגרת.

הר"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם.