ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנא

ב"ה, י"ג ניסן תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'... שי'

שלום וברכה!

מכתביו מא' תצוה ומב' ניסן עם המוסגר בהם בעתם נתקבלו, ובאשר לא היו בהם ענינים תכופים ואני עמוס טרדות רבות לא עניתי ע"ע ואתו הסליחה.

א) מוסג"פ הקונטרס לחה"פ שזה עתה הו"ל ובל"ס יזכה בו את הרבים. כן נשלח לו בדואר הרגיל המו"ש והקונטרסים לפורים וב' ניסן.

...שאלתיו להשתתפות בעבודת המל"ח ועונה שא"א לו לאסוף מעות ועוזב העיקר ו [ת]ופס הטפל דטפל, עיקר עבודת המל"ח הוא להרחיב את החנוך הכשר ולדחות את הטרפה'ן חנוך ע"י מלמדים כשרים ספרי למוד וקריאה עטה"ק נטיעת יר"ש בהורים ומורים ע"י למוד בכלל ולמוד דא"ח בפרט וכו' וכו', ועתה אפשר לחדור לחוגים כאלו שמעולם לא היתה שעת הכושר כזו לבוא בדברים עמהם ושירצו לשמוע אלא שמפני חטא עה"ד וכו' יש ע"ז מניעות שנדמה שאין די כסף גם על התחלת העבודה וזה דורש התעסקות למצוא האמצעים ולהראות שאין המניעה בעולם (וכהחילוק נסיון וברור) ואחכ"ז איזה מקום יש למענה שלו...

אחתום בברכת חה"פ כשר ושמח ובתקוה לשמוע ממנו בשו"ט.

שנא

מהעתק המזכירות.

המו"ש: המורה שיעור.