ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנג

ב"ה, י"ג ניסן תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורנ"נ שי'

שלום וברכה!

מכ' מעש"ק ז' ניסן הגיעני, והכנסתי תיכף לנפנה תקן תרמכן. הקבלות ישלחו לו כהוראתו, אבל אפשר שיתאחרו קצת מפני עניני החג.

שיחת פורים לא הוגהה עדיין, אפילו במהדו"ק, אבל מוסג"פ הקונטרס לחה"פ שהביאו זה עתה מהכורך, ונדפסה בו גם שיחת ב' ניסן. ובל"ס יזכה בו את הרבים.

אסיים באיווי חה"פ כשר ושמח ובפ"ש כל הדו"ש

מ. שניאורסאהן

שנג

מצילום האגרת.

מהורנ"נ: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל שכא, ובהנסמן בהערות שם.

לנפנה תקן תרמכן: למעמד 550 שקלים.