ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנו

ב"ה, י"ג ניסן תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מהור"מ

שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחה"פ שזה עתה הביאוהו מבית הכורך ובטח ילמדו וגם יזכה בו את הרבים וכרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

אקוה אשר שלום לו ולכב"ב שי', ובתו הנולדה לו זה לא כבר בכלל כמובן.

החותם בברכת חה"פ כשר ושמח ובפ"ש כהד"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

געוואלד ר' משה וואס וועט זיין דער תכלית, משיח האט געזאגט דעם בעש"ט אז ער ווארט מיט זיין קומען אף יפוצו מעינותיך חוצה, און דאס האט מען געגעבן אונז אויספירן און צום סוף וואס טוט מען אין דעם. נאר וואס דען מטוט א טובה און מען מאטערט זיך אין גלות, - און דער רבי שליט"א אין מאמר וואו ער בריינגט די ווערטער גאולה העתידה דערמאנט ער גלייך לבוא במהרה בימינו אמן.

שנו

מהעתק המזכירות.

מהור"מ שי': העכט. אגרות נוספות אליו - קפד, ובהנסמן בהערות שם.

בתו הנולדה: ראה לעיל אגרת שמה.