ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסד

ב"ה, ט"ז אייר תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורא"ס שי' שו"ב

נעמצאוו

שלום וברכה!

מוסג"פ קונטרס לל"ג בעומר ובל"ס יזכה בו את הרבים.

אקוה אשר בעתיד הקרוב יבקרו שלוחינו הנמצאים ביוראפ האברכים הרה"ת וכו' פויזנער ובוימגארטן במדינתו וביחוד במחנו ובודאי אך למותר הוא לבקשו לעזור להם ככל יכלתו במילוי שליחותם ולא נצרכה אלא לזירוז ולהעדפה בסיוע שיש בו ממש הן מצדו הן מצד כל אלו שיכול כת"ר להשפיע עליהם בזה.

בבטחוני חזק שישתדל בכל הנ"ל ועשי' לעילא אקצר ואסיים בפ"ש ורוב תודות למפרע על עזרתו.

הרב מנחם שניאורסאהן

שסד

מהעתק המזכירות. ראה אגרת שלפנ"ז.

הוו"ח.. נעמצאוו: אגרות נוספות אליו - לעיל שטו, ובהנסמן בהערות שם. טופס דומה לר"י בנימינסון.