ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפד

ב"ה, ג' מנ"א, תש"ח

כבוד הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוהר"ר

משה נ"י שפירא, אטלאנטיק-סיטי,

שלום וברכה!

ידידנו המחנך המצוין הרב ר' יעקב שי' העכט, מעסקני החנוך ומנהל מחלקת מגיני ומרחיבי החנוך הכשר אשר על-יד המרכז לעניני חנוך, מתעתד לבוא למחנו הט' לעשות ולפעול לטובת ענין השל"ה (ש עורי ל ימוד ה דת - "מיטוואך-שעה").

עבודת המל"ח בכלל ומחלקה זו בפרט - אשר על ידה כעשרת אלפים בני ובנות ישראל כ"י של הפאבליק סקולס מקבלים שעורי דת חנם - בטח ידוע לכת"ר שי'. עבודה זו אשר ת"ל גדלה והתרחבה מאד מאד דורשת אמצעים גדולים, והמצב הכספי הדחוק מאלצו לבוא למחנו להרים עזרה ממשית למען אשר מוסד גדול ויחידי זה בשדה החנוך הכשר לא יתמוטט ח"ו.

אי לזאת באתי לבקש את כת"ר שי' לקבל את הר"י שי' העכט בספ"י ולהושיט לו יד עזר כגודל השפעתו. והגם שמשער אני גודל טרדותיו המרובות לרגלי עבודתו הצבורית, בטוח אני שלבו ער לגודל ערך עבודה חינוכית זו ולא ימנע מלהיות אחיעזר במצוה גדולה ורמה זו הנוגעת בנפש אלפי בני ובנות ישראל. ותודתי אמורה לו מראש.

שפד

מהעתק המזכירות.