ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תסב

ב"ה, ו' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

... לכתבו, שכל ימיו מתפלל בהברה ספרדית, האם עליו לשנות להברה אשכנזית, ושמע שיש מעלות בתפלה בהברה זו.

שמועה זו לא שמעתי, ואיני רואה טעם למה ישנה מהברה שהורגל בה, ככתבו, כל ימיו. ואף שנוסח חב"ד הוא המובחר - אינו שייך לענין הברה.

ז'תסב

לשנות להברה אשכנזית: ראה גם לעיל ח"י אגרת ב'תתקסט. חי"ט ז'שמו. לקמן ז'תרעז.