ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תסו

ב"ה, י"ג מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום עש"ק אסחה"ס.

ויהי רצון שבהכנסנו לשנה החדשה יבשר טוב בתוכנו באופן דמוסיף והולך, וכהודעת חז"ל מצוה גוררת מצוה...

ז"ע נתקבל מכתב זוג' תי'. ומתוך מנוחת הנפש - תמלא הוראת הרופאים מומחים ע"ד הטפול (ניתוח) הרפואי, ויהא לרפוקו"ש. וחדש כסלו הרי, בכלל, מוצלח יותר מאשר החדש שלפניו ושלאחריו.

ז'תסו

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 569.