ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקח

ב"ה, ח"י כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח היום לקראת חג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל:

לכל המשתתפים בהתועדות חג הגאולה שליט"א.

משתתף הנני בהתועדותכם בהחג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו, ויהי רצון שההתעוררות תגלה החפץ ורצון פנימי ועצמי שבכל אחד מבני ישראל ועד שיחדירו חיי היום יומיים ובמעשה בפועל, ויפוצו המעינות חוצה ויבוא מלכא משיחא בקרוב ממש.

לחיים, לחיים ולברכה.

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל בעתו ובזמנו. בודאי יודיעו לכאן, בפרטיות הדרושה, מכל הנעשה. ות"ח מראש.

בכבוד ובברכת חג הגאולה

מזכיר