ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקמג

ב"ה ט"ז טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה אשר שי'

שלום וברכה!

...לכתבו ע"ד זמן נסיעתו בשטומו"צ - אין דעתי נוחה מאלה העוברים קו התאריך באמצע ימי הספירה (באם אין הכרח גמור בדבר) - כיון שאז לדעתי ברורה - יום נו"ן לספה"ע שלהם - היינו חה"ש שלהם ולא באותם הימים דחה"ש דבנ"י שבמקום שבאו לשם, ומתמיהים את הרואים וכו'.

ז'תקמג

מו"ה אשר: אברסמון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'שסב, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תקעג.

לכתבו: נכתב בשולי אגרת ז'תקמ דלעיל.

לדעתי ברורה: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'תטו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תקעג.