ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקמט

ב"ה, כ"א טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו שהבר מצוה מתכונן לקרות בתורה בצבור כל הפרשה,

ידועה דעתי בזה מאז, שלצערנו בדורנו עשו העיקר טפל ולהיפך, ובזה גם שבתור ההכנה לקבלת עול תורה ומצוה, ממעטים בלימוד היסודות והעיקרים, הלכות הצריכות בחיי היום יומים, ומחליפים זה בענינים שעכ"פ אינם יסודיים, ועוד וגם זה עיקר, אשר מעולם לא נהגו בזה ואף שאמרו חז"ל אתית לקרתא אזיל בנימוסא, הנה בכל קרתא וקרתא ישנם כמה מנהגים וכו' וק"ל.

מובן שהנ"ל בא בתור הצעה והערה בעלמא, לעיון עוד הפעם מצדם האם כדאי, ואיך שיחליטו יה"ר שיהי' לטוב.

ז'תקמט

בהמשך לאגרת זו - לקמן ז'תקסד.