ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקסט

ב"ה, י"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

...לכתבה איך אפשר למנוע הביטוים בלתי רצוים הנשמעים בכתתה.

יש להסבירם - אשר כל אחד ואחת מבני ישראל, אהבת השי"ת אליהם עוד יותר מאהבת הורים לבן יחידם אשר נולד להם לעת זקנותם, וכתורת הבעש"ט בזה, ועוד - אשר השי"ת עליו נאמר, הנוטע אזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, וכשמדברים טוב על בנו של המקום ב"ה - הרי הוא רואה מביט ומקשיב הדבור תוכנו ואופן הדבור. ומובנת הזהירות שצריכה להיות בזה - שלא לפגוע במלך מה"מ הקב"ה.

ומכ"ש וק"ו, האם הי' מעיז מי שהוא לדבר לא כן על בנו של מלך בשר ודם בנוכחות המלך וכו'. ובודאי תוכל להוסיף ביאור והדגש בהאמור, ומה שיפעול עוד יותר - באם יתלו בכותל החדר בו לומדים סיסמא שתוכנה לפי ערך - התבונן מה שאתה מדבר כי עין רואה ואוזן שומעת וכו'.

ז'תקסט

וכתורת הבעש"ט: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'קסז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגתר ז'תשלט. ז'תשמג.