ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקפח

[ג' אדר, תשכ"א]

במענה למכתבה ממוצש"ק מברכים חודש אדר, בו שואלת ע"ד התעסקותה בעתיד הקרוב,

כיון שנמצאת בקירוב והכנה לכל משך ימי החיים, ז. א. לעשיריות שנים, ורואים במוחש אשר הוספת יום וחודש ושנה לההכנה מוסיפה פי כמה וכמה בביסוס המעמד וההסתדרות בחיים בעתיד, יש לעשות כל האפשריות שביכולתה שתמשיך לימודי' בשנה הבע"ל, למען תשתלם ככל הדרוש.

ובטח, מיוסד על אהבת הורים לילדים, שהורי' שי' ישבעו רצון מההחלטה האמורה, ואשר גם עוד יעודדוה ויעזרוה ככל התלוי בהם, וההוספה ונח"ר שתגרום להם ע"י השלמה בהכנה - תשלם פי כמה העזר וההשתדלות ואפילו היגיעה של הורי' בהנ"ל.

מן הסתם עוסקת בהפצת תורתנו תורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

בברכה לבשורות טובות.

ז'תקפח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 354.