ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרכד

ב"ה, יג ניסן, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

מר צבי שי' גת

שלום וברכה!

אחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו ממקום משרדו החדש בסנגל, ובהתענינות קראתי על דבר פרטי עבודתו שם. תקותי אשר בכל מקום שמבקר, אם נמצאים שם אחינו בני ישראל, ולכאורה אין לך מדינה ועיר שאין שם מבני ישראל, משתדל להפגש אתם ומזכירם ומעוררם ומעודדם על גזע צור מחצבתם, וכו' וכו'. והרי לא תמיד יודעים אנו בפעולותינו בעולם הזה מהו העיקר, עד שאפשר הדבר שמסבב הסיבות גורם לכמה סיבות ופעולות וענינים בשביל מאורע אחד, פגישה אחת ופרט אחד. ורואים זה גם בסדר הטבע הסובב אותנו, ולדוגמא בעולם הצומח, הרי ההפרי' הבאה על ידי אבק הזרע הנפוץ בכמה מליונים, רק אחדים מהם מפריחים ומצמיחים, ועל דרך זה גם בנוגע לגרעינים וזרעים וכו'.

ת"ח על כתבו הפרטים בנוגע לכפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו והתפתחות ההתישבות שלהם.

כמנהג ישראל המסורתי, הנה בהתקרבנו לחג המצות זמן חירותנו, אחתום באיחולים לבביים לחג כשר ושמח ולחירות אמתית בעניני הגוף והנפש גם יחד, חירות אמתית מכל הענינים המבלבלים ומפריעים איש איש במלוי תפקידו שהטילה עליו ההשגחה העליונה.

בכבוד ובברכה.

ז'תרכד

רק אחדים מהם מפריחים: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'נ, ובהנסמן בהערות שם.