ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרכז

[תחלת ניסן תשכ"א]

...לכתבו בענין הפה - להעיר מירוש' ברכות פ"א ה"ב ב' סברות רשב"י, ומסי' האריז"ל: פסח - פה סח, ג' טעמים.

ז'תרכז

האגרת היא אל רבי שלום סופרין, האדמו"ר מקומרנא, ונכתבה על גליון מכתבו מחודש אדר, ומהתוכן נראה שנכתבה לפני חה"פ. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תקכז, ובהנסמן בהערות שם.