ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרלב*

ב"ה,כ"ח ניסן, ערב שבת מברכין חדש אייר ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה

שמואל שי'

שלום וברכה!

...ויכוחים (בעת הביקורים במושבים וכיו"ב) - ברובם המכריע יוצא שכרם בהפסדם, כי מעוררים רגש נצחנות וכיו"ב. ולכן יש להחליפם, ככל האפשרי, בהרצאה, הודעת השקפת חב"ד וכו'...

ז'תרלב*

מו"ה שמואל שי': חפר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תקפז, ובהנסמן בהערות שם.

ויכוחים: ראה גם לעיל שם.