ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרלח

ב"ה, י"ד אייר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הספר דרשות מהרא"ל חלק ג' ות"ח.

ומאחר שכל ענין בהשגחה פרטית, עלי החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות*, ובפרט בדורנו דרא דעקבתא דמשיחא ובמדינה זו, והרי גם גזע צור מחצבתו בעהמ"ח ספר הנ"ל מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בהאמור.

ז'תרלח

מו"ה ליב: צינץ, ברוקלין.