ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרמא

ב"ה, כ"א אייר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולדה להם בת למזל טוב.

...קריאת שם לבת - מנהגנו בעת קרה"ת הכי קרובה. והרי איתתא (תיכף בלידתה) כמאן דמהילא דמיא. ומש"כ בס' טעמי המנהגים (ע' שצו) שמועה לחכות ה' ימים - אין אנו אחראים לשמועות וכו'.

בברכת מזל טוב.

ז'תרמא

מו"ה יהושע שי': יוזביץ, ירושלילם. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תריג, ובהנסמן בהערות שם.

קריאת שם לבת: ראה גם לעיל ח"ד אגרות תתה. תתסב. חי"ד ד'תתי.