ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשטז

[ר"ח מנ"א תשכ"א]

... ובהכנסנו לחודש אב, הידוע במסורתנו בתור "מנחם אב", אשר תחלתו אבל ורובו ניחומים, יהי רצון שאבינו שבשמים, אב הרחמן, ינחמנו בכפליים, בקיום היעוד אשר בימים אלו יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, בביאת גואל צדק בקרוב ממש.

והרי פעולות הנ"ל מבטלות הסיבות שגרמו לחורבן, והן פעולות של בנין המקרבות את הגאולה.

ז'תשטז

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 291.