ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשכב

ב"ה, י"א מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

האברך יצחק מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי.

...במענה שאלתו -

בחדש אלול שעה טובה ומוצלחת לנישואין במשך כל החודש, כי חודש הרחמים ורצון (כימים ראשונים) הוא ומזלו בתולה. וכמובא באחרונים.

ז'תשכב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 462, ונשלמה ע"פ צילום האגרת.

האברך יצחק מאיר שי': ערענטריי, ירושלים.