ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשמז

ב"ה, יו"ד אלול, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בכל זה הנה ידועה הצחות החסידותית, יאוש - שלא מדעת, ועוד ועיקר תורת רבותינו נשיאינו ע"ד המוסר השכל לכל המצות, מפסח שני, עיין היום יום בתאריך י"ד אייר "עס איז ניטא קיין פארפאלען" ואפנה עוד הפעם בהענין.

ויהי רצון שסגולת ימי חדש זה, שהמלך (ממה"מ הקב"ה) נמצא בשדה ומקבל את כולם בספ"י (לקו"ת לרבנו הזקן רד"ה אני לדודי, לב, ב) תועיל גם בהנ"ל.

זכות הרבים תלוי בכ', שהעיר ומעיר וכו'.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה.