ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשס**

ב"ה, ב' כ"ב אלול, התר"ץ

ברלין

כבוד ידידי האברך הנעלה ומצוין מר מ'

חאדאקוב נ"י

ברכה ושלום!

מכתבו ע"ד הלוח קבלתי. היום שאלתי אודותו, והנה עתה אינו אצלם, מפני מעט הדורשים אחרי לוח מרוסי' כזה, הציע לדרשו מרוסי', אבל ה"ז הלכתא לעידן ועדנים ולכן לא הסכמתי ע"ז.

נתן לי כתובת בוארשא, אשר אולי ישנו למכירה שם. ואפשר ינסה כבו' בזה.

אבל אשנה עוד הפעם, את אשר הגדתי לו גם אשתקד: בודאי ימצא בביבליותיקה של האוניורסיטה בריגא לוחות, בספר-השנה לתכונה, וכיו"ב לעשרות ובם ימצא כל הנחוץ להערכת לוח השקיעה לאופקי מוסקבא, ל"נ וכ'ו. לדוגמא: יצא כבר בעד שנות 31 - 1930, Berliner Astron. jahrb. ועל פיו יוכל להעריך לוח-השקיעה בנקל, במשך יום ויומים. חסתי על ממונו - מחיר כ"א מרק - ולא קניתיו, כי בטח ילוו לו לימים אחדים, ואח"כ הרי אינו נצרך לו.

בעוד ימים אחדים אבוא לריגא, אבל אמהר במכתבי זה אולי נחוץ הדבר בהקדם.

ואחתום בברכת כוח"ט וכ"ט.

ידידו דו"ש ומכבדו

מ.שניאורסאהן

ז'תשס**

ראה הערה לאגרת הקודמת.

לוח מרוסי': כדי להדפיס על פיו זמני הדלקת הנרות בעש"ק לעיירות רוסיה.

ל"נ: לנינגראד.