ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפ

ב"ה, י"ג אדר א', תש"ג

כבוד הרב הנכבד אי"א וכו' מוה"ר אברהם

שי' גאלדבערג

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל במועדו, ועד שנגמר המשא-ומתן בדבר המצאת ספר-תורה כשרה בעד אנשי הצבא היהודים שבמחנו, נתעכב המענה.

וכעת הנני יכול לבשרו כי אפשר לנו לשלוח להם ספר תורה כשרה, ומשום כבוד התורה הננו מוכנים לשלחה על-ידי אחד מחברינו הרבנים הנכבדים שיביאה אליהם.

ואשר ע"כ יואיל נא להודיע לי בחוזר מתי היום והזמן המתאים להביא אליהם את ספר התורה ואיזה הכנות יעשו לקבלה.

ברגשי כבוד וברכה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ז'תשפ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 55, מהעתק המזכירות.

כבוד... גאלדבערג: איש-דת בצבא ארה"ב A.A.A.F.T.T.C. Seymour, Johnson Field, N.C.. אגרות נוספות אליו - לעילח"ב קפז. רנה.