ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפג

ב"ה, יום ד' ז' לחודש אייר תשג"ה

כבוד הנעלה והנכבד אי"א וו"ח עוסק

במלאכת ה' חו"נ

וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

שולחים אנו לו במעטפה מיוחדת את האלבום שהופיע לרגלי הפגישה של "מסיבות שבת" (התקיימה בפורים העבר).

החוברת הזאת משפיע בע"ה לטובה על בני הנעורים הקוראים בה, וגם מחזקת את שמירת השבת בחייהם הפרטים וגם מעוררות אותם להשתתף בעבודת "מסיבות שבת" בתור חברים או מדריכים.

בטוחים אנו כי כבוד מעלתו ישתמש בהזדמנות זו לחזוק רוח של הנוער העומד תחת השפעתו, וישתדל שיפיצו בתוכם את החוברת הנ"ל. ובאשר רבה השפעתו גם על חוג גדול של מחנכים, בטח יעשו בחכמתו, שגם הם ילכו בדריכו ויפיצו החוברת במסודות החנוך שלהם.

מחיר החוברת 25 סענט, למוסדות חנוך הקונים מספר הגון המחיר - 15 סענט החוברת.

ובהמשך להנ"ל הננו להציע לפניו שינסה לארגן גם בביה"ס העומדים תחת השפעתו חוגי "מסיגות שבת" מבין הילדים והילדות, וגודל התועלת אשר בזה אין דורש ביאור.

וע"פ דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א למדריכי המסיבות אשר צריך להתשדל שיהי' יום השבת מיני' מתברכין כל יומי', וכמו שביאר דבריו - נדפסו בדו"ח הראשון של המסיבות ובאו באלבום הנ"ל בהעתק לאנגלית.

בתקוה להתבשר בממנו בשו"ט בכל הנ"ל ובברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

יו"ר ועד הפועל

ז'תשפג

מהעתקה.

וע"פ דברי: בי"ט אדר תש"ב (סה"ש תש"ב ע' 163).