ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפו

[קיץ תש"ג]

... בודאי הגיעם הקובץ "היום יום", ובטח יודיעני חוו"ד אודותו, ואם יש מה לשנות ולתקן בהוצאה לשנה הבע"ל.

תו"ח אם יודיעני מה נעשה בשעתו ע"ד הסרטיפיקאט לעלי' בשביל הורי שליט"א, ומהו מצב ענין זה עתה

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ז'תשפו

מצילום האגרת שנדפס ב"ימי מלך" ח"ב ע' 676.

התחלת האגרת חסרה. ע"פ התוכן נראה שהיא מקיץ תש"ג, ושם ע' 831 משער שהיא 0לאחד מהנהלת כולל חב"ד ושהיא) מחורף תש"ד, ע"פ המענה מכ"ז שבט, ואינומוכח.

הגיעם הקובץ "היום יום": שנדפס בניסן תש"ג.