ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצב

ב"ה, א' כ"ב אלול, ה'תש"ד

לחברת תהלים העולמית בירושלים עיה"ק

תובב"א

שלום וברכה!

נא להתפלל בהושענה רבה עבור כל חברות תהלים והיחידים אשר הזכרתם אותם אשתקד ולבד אלה גם עבור הנזכרים ברשימה החדשה המצרפת בזה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

בבקשה להודיע מקבלת מכ' זה במועדו.

ז'תשצב

מצילום האגרת שנדפס ב"ימי מלך" ח"ב ע' 674.

יו"ר ועד הפועל: מחנה ישראל.