ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתב

[תשרי תש"ו]

ב"ה,

במענה על ברכתו

יתברך עם ביתו תי' בגמח"ט לטכ"ס.

ונזכה כולנו, ב"ב, לראות בביאת גואל אחרון - משה - וקודם לו למבשר הגאולה - פנחס - זה אלי'.

מ. שניאורסאהן

ז'תתב

צילום כתי"ק על כרטיס ברכת השנה, נדפס ב"ימי מלך" ח"ב ע' 578.

ביתו: זו אשתו (יומא ב, א).

ב"ב: במהרה בימינו.

משה... פנחס: רמז לשם הנמען מוהרמ"פ כץ. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תשסה, ובהנסמן בהערות שם.