ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכ

ב"ה, י"ג טבת, תש"כ

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהרש"ח שי' קעסעלמאן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו (הכתוב בקפידא קצת) נשלח על שמו בשביל תו"ת כמ"ש: זאץ צמח צדק, תורת שלום, ג' דרך מצותיך עם ההוספה, ה' ס' המאמרים (שבאידיש), ה' קונטרס לימוד החסידות, ה' מאמר אתם נצבים, ה' סידורי ראסטאוו, קובץ מכתב[ים] השני. (את ההמשך לא שלחנו, כי שלחנו באוירון מכל מאמר סמוך לפרסומו ע"מ שיעתיקוהו במחנכם). ואם עדיין לא נתקבל כהנ"ל, בודאי יתקבל ימים אלו, ובטח יאשר אז.

מוסג"פ קונטרס ליט"כ שנה זו.

באיווי כט"ס,

מ. שניאורסאהן

ז'תתכ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 76, מצילום האגרת.

כבוד... קעסעלמאן: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמן בהערות שם.