ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמג

ב"ה, י"ג אייר, תש"ט

דעם 12טן מאי, 194911

באשטעטיקונגס-שיין

דערמיט ווערט באשטעטיגט דאס הרב יוסף שי' קרינסקי, פון 31 ביקנעל סטריט, באסטאן, מאסס., איז באפאלמעכטיקט אין אונזער נאמען אפצונעמען די ספרים וועלכע זיינען געשיקט געווארן פאר הרב שניאורסאהן און מרכז לעניני חינוך פון הרב בראוומאן דורך מר הילל שלאכטערמאן.

מיט אכטונג

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

ז'תתמג

צילום האגרת נדפס בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 155. גם נדפסו שם שני טופסים דומים באנגלית.

לתוכנה ראה לעיל אגרת ז'תתמ, על משלוח ספרי קה"ת שנדפסו במינכן ע,י הר"ד בראוומאן. כדי לקבל את הספריםש הגיעו לבוסטון מינה כ"ק אדמו"ר, שליט,א את הר"י שי' קרינסקי לב"כ המל"ח.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.