ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמו

[כ"ח אלול תש"ט]

ספטמבר 22 1949

בבקשה לפרסם [לאנ"ש] בכל הקיבוצים השמטה שבלקוטי מנהגים וצריך להיות אכילת התפוח בתחלת הסעודה.

שנה טובה

מנחם שניאורסאהן

ז'תתמו

מהעתק המזכירות של המברק שנשלח לרח"ה הבלין עבור אנ"ש בארה"ק ולמוהר"נ נהמנוב עבור אנ"ש בכל הקיבוצים (מחנות פליטים).

בתחלת הסעודה: ולא כהמנהג שהיה עד אז, לאכלו קודם נט"י. ראה מ"ש בזה בקובץ הערות וביאורים (אהלי תורה גליון תרמ ע' 16).