ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתנד

[ג' תמוז]

מכתבו - בלי הוראת זמן כתיבתו - קבלתי, איני יודע אם צדקו טענותיו, אבל מצד קבלת עול טאר מען אויך ניט נארען א אידען, ובפרט א רבים.

ז'תתנד

נדפסה ב"ימי מלך" ח"ב ע' 1153, והיא אל מו"ה אברהם פריז, במענכ להפצרתו שיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א לקבל את הנשיאות; בהמשך לאגרת תרטו דלעיל ח"ג.

אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקלג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תתקיג..

ז'תתקנא. ח'כב. ח'לו. ח'עט. ח'קס.