ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתסח

ב"ה, ט' טבת, תשי"א

.. ומש"כ אשר י"א שאין נוגע כ"כ למצוא מקור או מקום מחז"ל או דין שהובא בדא"ח כי זהו בעצמו המקור - אני לא כן הוא עמדי. ולא עוד, אלא כשרואים במקור הרי כמה וכמה פעמים נתוסף הבנה גם בהענין בדא"ח. - ולכאורה הוא גם חסידישער, לומר אשר ישנו מקור ואני לא מצאתיו מלומר שאני יודע ברור שאין מקור והרבי חידש זה ע"פ הוראה וכו' -. ובמוחש נראה בהגהות הצ"צ בדא"ח עד כמה נתיגע בזה.

ואכ"מ.

ז'תתסח

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירושלים גליום כ ע' 9.

למצוא מקור: נכתב בהמשך לאגרת דלעיל ח"ג תקנו, עיי"ש.