ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתעג

ב"ה, כ"ט שבט, ה'תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע ממצב בריאותו, אשר מרגיש תשישות הכוחות והרופא רוצה לעשות בדיקות וכו' ושואל דעתי-

קאן ער אים נאכגעבן ולעשות הבדיקות. ובנוגע לתשישות הכחות - יהי זהיר בפת של שחרית, ומזמן לזמן ילמוד איזה לימוד, אם בנגלה אם בדא"ח, וואס ער זאל פון עם הנאה האבן גאר בפשטות. ורפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותיך.

בהיותי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר אזכירו ואת זוגתו תי' לבריאות הנכונה.

ותקותי שיבשרני בשורות טובות בזה.

ולפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד בריאותו ברוחניות.

ואולי שמע הסיפור של א' מבני אמריקא שבא לשאול עצת כ"ק מו"ח אדמו"ר במסחר עצים שלו. ואחרי המענה בזה והמשיך כ"ק מו"ח אדמו"ר להורותו בעניני תומ"צ - אמר שהרי לא אודות זה שאל. וא"ל כ"ק מו"ח אדמו"ר: כלפי לייא. מסחר שאתה המומחה ואין זה שייך אלי - תשאל בעצתי. ובתומ"צ שזהו מעניני העקרים ומעסק אבותי ואבות אבותי - בזה אין אתה שואל.

כמובן אין הנדון דומה כלל - אבל, בכל אופן, יש לי שייכות יותר ללימוד גפ"ת ודא"ח מאשר לחכמת הרפואה. וא"כ כלפי לייא?

בברכת רפואה קרובה ובריאות הנכונה לו ולזוגתו יחיו.

ז'תתעג

מהעתק המזכירות.

הסיפור: ראה גם לעיל ח"ד אגרת א'לו.