ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתפז

ב"ה, ט"ו מנ"א, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה שלחתי לו מברק: "אתפלא במאד על נפילת רוחו. יעשה כהוראת שני רופאים מומחים ויתחזק בבטחונו בהשי"ת אשר בודאי יחזירו לאיתנו. ואחכה לבשורות טובות. בברכת רפואה קרובה. חתימתי".

מ'לערנט, מ'לערנט - און אז עס קומט לפועל, וואו איז דער בטחון?

ילמוד ג' או ד' פעמים שער הבטחון ב"חובת הלבבות". כמובן, שאין כוונתי שילמוד זה בפעם אחת, אלא במשך איזה שבועות..

בברכת רפואה קרובה, המחכה לבשורות טובות בבריאותו בגשמיות ובבריאותו ברוחניות,

מ. שניאורסאהן

ז'תתפז

מצילום האגרת.