ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקד

ב"ה, ו' אדר ה'תשי"ב

גאזאול;63636#&י דמסןהטם . כ;63637#&עעאףח שי'

;63635#& ןמכףקטכ ארו ןטס;63637#&למ מע םגאנ . ;63630#&;63636#&כ מקום;63637#& המגמכום ןנמקוסע;63637#& ג םול.

קעמ ;63636#& ףסענמטכטס;63637#& ג אפנט - ;63625#&אבאה. ט ףגונום. קעמ ;63636#& בףהועו המגמכ;63637#&ם;63636#& מבסעאםמגךמי ט ;8206#&עמ ןנטםוסוע אל ףהאקף. ךאך ג למנאכ;63637#&םמל עאך ט ג לאעונטאכ;63637#&םמל מעםמרוםטט.

מסמבוםםמקעט. גסןמלטםא ארודמ מעצא. ךמעמנמדמ ץמנמרמ חםאכ.

ףגונום ג עמל. קעמ בףהףקט ג מבקעאםמגךו פאנ-;63625#&אבאה. ;8206#&עמ בףהוע סממעגעסגמגאע;63637#& ודמ זוכאםט;8207#& ט עאךזו ךאקוסעגאל ארודמ ץאנאךנעונא.

ךמעמנ;63636#&י ;63636#& םאגונםמ ףםאסכוהמגאכט מע םודמ.

;63636#& לםו גסודהא למזועו ןטסאע;63637#& ט םא עאךמל ח;63636#&ךו םא ךמעמנמל אל ףהמבםוו.

עאך ךאך ח;63636#&ך םו מסמבוםםמ ;63636#&אזום. טבמ דכא;63636#&םמו חםאקוםטו חעמ קמהונזאםטו ןטס;63637#&לא. א םו ודמ ;63636#&םורם מבמכמקךא.

;63635#& םאהו;8207#&ס;63637#&. קעמ ג סכוהף;8207#&שול ןטס;63637#&לו ;63636#& לםו ןמהנמבםוי םאןטרטעו מעומסטעוכ;63637#&םמ נאסןמנ הךא ארודמ הם . ךאך ג מעםמרוםטט נאבמע;63636#&. עאך ט ג מעםמרוטט ףקוב;63636#&.

וכא;8207#& אל ץמנמרודמ ףסענמיסעגא - לאעונטאכ;63637#&םמ ט למנאכ;63637#&םמ - ט ףהאקט ג ;8206#&עמל.

. ;63628#&םוונסמם

[תרגום חפשי]

מר ז. אלטהויז הנכבד שי'

מכתבך מה-27 בינואר נתקבל. מאד שמחתי לקרא בו כי הסתדרת ב,ספריא חב"ד, ובטוחני שתהיה מרוצה והדבר יביא לך הצלחה הן ברוחניות והן בגשמיות.

בטוחני - במיוחד כשאני נזכר באביך ע"ה שהכרתיו היטב - שמצבך כיום, שהנך גר בכפר-חב"ד, מתאים לכוונתו ולרצונו של אביך וגם לתכונות הנפש שירשת ממנו.

הנך יכול לכתוב לי תמיד בשפה הניחה לך יותר, כי החשיבות היא לא בשפה שבה כותבים אלא בתוכנו של המכתב - כי השפה הינה העטיפה החיצונית בלבד.

אני מקוה שבמכתב הבא שלך תכתוב לי בפרטיות יתר אודות סדר יומך, הן באשר לעבודתך והן בקשר לשיעורי-תורה ולימוד.

המאחל לך הסתדרות טובה בגשמיות ורוחניות והצלחה בהם.

מ. שניאורסאהן

ז'תתקד

צילום האגרת ותרגומה נדפסו ב"כפר חב"ד" גליון 566 (ג ניסן ה'תשנ"ג).

מר ז. אלטהויז: מו,ה זעליג ב"ר מנשה. אגרות נוספות אליו - לקמן ח'יט. ח'ריז.